” Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Voor kinderen met een beperking op Sulawesi is dit recht helaas vaak geen werkelijkheid. Zij hebben het door armoede en schaamte vaak zwaar. “

Wat zijn onze speerpunten en werkinstelling  ?

op Sulawesi geven wij kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking een grotere kans op een beter leven en laten hen geloven in hun eigen kunnen doordat wij:

  • de toegankelijkheid van de bestaande (para)medische zorg verbeteren
  • bevorderen dat de lokale fabricage van (orthopedische) hulpmiddelen voor kinderen wordt verbeterd c.q. uitgebreid
  • bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van de beroepspraktijk van de paramedische zorg voor gehandicapte kinderen
  • waar mogelijk ouders met advies en indien nodig ook financieel bijstaan in de noodzakelijke zorg en hulp voor hun gehandicapte kind
  • hen ondersteunen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen
  • zo bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen, zodat zij zelf hun leven kunnen vormgeven.

Lokaal en respectvol: de behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking zijn belangrijk voor het uitvoeren van de activiteiten van de Stichting.

 • Duurzaam: de Stichting streeft ernaar dat de activiteiten die zij ontwikkelt van blijvende waarde zijn en worden voortgezet door lokale initiatieven en organisaties.
 • Kwaliteit: van haar vrijwilligers en bestuursleden vraagt zij een deskundige inzet en een lerend vermogen. Ter plekke werken wij zo veel mogelijk met professionele organisaties.
 • Transparant en verantwoord: alle inkomsten worden maximaal besteed aan de doelstelling van de Stichting. Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.
 • Diverse bestuursleden trotseren persoonlijk de tropische zon om met hart en ziel, én met bloed, zweet en tranen, de kindjes eigenhandig en liefdevol te begeleiden.
 • Onafhankelijk: wij kiezen zonder inmenging van politiek, religie overheid en bedrijfsleven voor een onafhankelijke opstelling.

Hoe kun je ons en daarmee de kinderen helpen ?

Met een donatie

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil!

Daarmee kunnen wij hulpmiddelen aanschaffen, ouders begeleiden, operaties faciliteren, therapie geven aan de kinderen en therapeuten trainen.

belastingaftrek

Als vrijwilliger of stagiare

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Wil je op Sulawesi komen helpen of een stageplek?
Heb je specifieke kennis of kunde, of een netwerk op Sulawesi?
Wij horen het graag. Alle ideeën zijn welkom!


Als sponsor


Zelfs kleine dingen maken een groot verschil!

Jaarlijks kun je één of meer bestuursleden sponsoren bij een hardloopwedstrijd.
Je kunt ook een eigen inzamelactie opzetten: van een sponsorloop tot lege flessen inzamelen.