Wat doen wij op Sulawesi ?

Duurzame hulp bieden aan kinderen met een beperking​

"Enerzijds werken wij aan het vergroten van kansen voor kinderen met een beperking via onderwijs en medische en paramedische zorg voor hen. Anderzijds willen wij bijdragen aan de randvoorwaarden voor goede zorg."

Wij krijgen via allerlei kanalen te horen dat er gehandicapte kinderen zijn gesignaleerd die mogelijk in aanmerking komen voor onze hulp. Dan volgt een bezoek aan zo’n kindje; soms moeilijk te vinden en moeizaam te bereiken, diep in de jungle. Als wij ter plekke vaststellen dat wij iets concreets kunnen betekenen, motiveren wij de ouders om hun kind te laten behandelen en naar school te laten gaan. Daarnaast begeleiden we ouders in het vinden van de juiste behandeling en opleiding voor hun kind.

Als het kind een aanpassing, prothese, hulpmiddel of operatie nodig heeft, zoeken we samen met de ouders, Nur (de Indonesische fysiotherapeut) en eventueel een arts naar de beste oplossing.
Die kan onder andere bestaan uit:

  • de aanschaf en het ontwikkelen van hulpmiddelen
  • therapie, lichamelijke ondersteuning/behandeling:
   o   Mobiliteit (gewrichten, spieren)
   o   Kracht
   o   Coördinatie (hoe de mobiliteit en kracht te gebruiken)
   o   Creëren van mogelijkheden (zitten, staan, lopen)
  • het regelen dat de kinderen tijdens schooltijd zo nodig oefentherapie krijgen, zodat ze leren omgaan met hun beperking en ook hoe ze functioneel kunnen trainen.
  • faciliteren van operaties
  • het waar mogelijk ouders met advies en indien nodig ook financieel bijstaan in de noodzakelijke zorg en hulp voor hun gehandicapte kind.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat kinderen na de basisschool kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs en een beroepsopleiding volgen. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan het sociale leven en hebben zij kans op een baan.

Om ervoor te zorgen dat deze gehandicapte kinderen de juiste (para)medische behandeling en hulpmiddelen kunnen krijgen, is verbetering van de lokale infrastructuur nodig. Wij dragen daaraan bij door:

 • de toegankelijkheid van de bestaande (para)medische zorg te verbeteren
 • te bevorderen dat de lokale fabricage van (orthopedische) hulpmiddelen voor kinderen wordt verbeterd c.q. uitgebreid
 • het vergroten van de kwaliteit van de beroepspraktijk van de paramedische zorg voor gehandicapte kinderen door het opleiden van studenten fysiotherapie aan de fysiotherapie academies
 • het trainen van therapeuten
 • het vergroten van de kwaliteit van de vrijwillige hulp (de Ibu’s) door hen te begeleiden en te trainen
 

Wij regelen stageplekken voor fysiotherapeuten
Wij trainen de therapeuten en trainen en begeleiden de ‘Ibu’s’

Wij onderhouden ons netwerk en proberen dat functioneel uit te breiden.

 • Kennis
 • Praktijk
 • Ondersteuning (coaching)
 • Medische en paramedische ondersteuning

Het is belangrijk dat kinderen met een beperking ondersteund worden; naast het feit dat zij aandacht verdienen speelt het sociale belang, te laten zien dat we om ze geven en dat ze meetellen. Bovendien hebben de ouders hard ondersteuning nodig. Op Sulawesi bieden we in Makassar en Toraja/Rantepao concrete hulp aan gehandicapte kinderen door er jaarlijks heen te gaan. Tenminste 1 keer per jaar voor 1 maand. Dat is nog te weinig daarom zijn we naarstig op zoek naar meer vrijwilligers en onder meer studenten fysiotherapie en oefentherapie die daar stage willen lopen.

 

       

We werken vanuit twee steden:
Makassar, de hoofdstad van van Sulawesi, van oorsprong de ‘hoofdplaats’ van ons werk en
Rantepao in Toraja, noordelijk gelegen van Makassar.

Makassar

Ons werk

PM

Er zijn twee opleidingen voor fysiotherapie in Makassar: een Hogeschool en een Universiteit. Op beide instellingen heeft Anette les gegeven en ook stagiaires fysiotherapie van de Hoge school Utrecht hebben daar  les gegeven over bijvoorbeeld methodisch handelen.

We hebben in Makassar ook al heel lang contact met een school voor bijzonder onderwijs (SLB), met Pak (meneer) Nur als fysiotherapeut. Daar zien en helpen we al jaren een groot aantal kinderen. Pak Nur heeft veel training gehad van Anette. Pak Dwi heeft een particuliere praktijk voor fysiotherapie in Makassar en behandelt gehandicapte kinderen. Zowel Pak Nur als Pak Dwi leiden studenten op in hun praktijk en ontvangen onze stagiaires uit Nederland.

De ziekenhuizen

PM

de werkplaats

PM

onze plannen

PM

Rantepao, Toraja

Ons werk

Sinds 2015 zijn wij werkzaam in het gebied Toraja, ruim 300 km boven Makassar (zo’n 8 uur reizen per auto of bus).
We zijn deel geworden van een groot netwerk van vrouwelijke hulpverleners de zogenaamde Ibu’s (lett.: mevrouw of moeder). Wij werken intensief samen met deze vrouwen die deel uitmaken van de  RBM (lokale revalidatie-organisatie) die aangestuurd wordt door de Kerk van Toraja. Deze is lang geleden opgezet door de Gereformeerde Zending Bond (GZB) in Nederland. In Toraja is in tegenstelling tot het overgrote deel van Indonesië de meerderheid Christen.

Jaarlijks bezoeken wij samen met de Ibu’s de kinderen die zij wekelijks thuis behandelen. We behandelen mee, geven instructies en geven adviezen voor aanpassingen en/of hulpmiddelen. Soms regelen we medicatie via de apotheek in het ziekenhuis. Ook helpen we bij ziekenhuisopnames in Toraja of Makassar en regelen we opname in het revalidatiecentrum (RC) in Makassar. Dankzij de contacten met het RC kunnen we daar ook protheses laten aanmeten en maken. Vast onderdeel van ons jaarlijks bezoek is een trainingsdag voor de Ibu’s.

 

De ziekenhuizen

Wij bezoeken regelmatig twee van de vijf ziekenhuizen in Toraja.

Rumah Sakit (ziekenhuis) Elim

Dit ziekenhuis is via een overkoepelende organisatie direct verbonden met de Kerk van Toraja. Het is recentelijk geheel gerenoveerd maar mist nog een afdeling fysiotherapie. Na twee jaar onderhandelen hebben we daar sinds 2019 een ruimte die we kunnen inrichten als fysiotherapie-ruimte. Doel is om de Ibu’s daar kinderen te laten behandelen. Liefst willen we daar ook een vaste fysiotherapeut hebben, maar die hebben we nog niet gevonden.

Rumah Sakit Lakipadada

Hier komen wij sinds 2018 en we mochten gaandeweg steeds meer meelopen op de afdeling fysiotherapie. Zij behandelden daar nog geen kinderen maar werden nieuwsgierig naar wat wij doen en nu staan ook voor hen de deuren open. Heel fijn want er zijn twee kinderartsen in het ziekenhuis, die graag met ons samenwerken. Er werken er vijf fysiotherapeuten, waarvan één academisch opgeleid.
In 2019 hebben we hen de eerste training gegeven.

de werkplaats

Naast de Panti asuhan (het weeshuis) is een school voor techniek, ook gelieerd met de RBM.

Daar zijn onder andere een opleiding voor houtbewerking en één voor metaalbewerking. In 2019 hebben we daar aangepaste meubeltjes laten maken en een rolstoel laten opknappen. Wij zien hier grote kansen voor het ontwikkelen en produceren van hulpmiddelen tegen lage kosten.

onze droom !

Het is nog een droom, maar ook meer dan dat. Wij proberen een  revalidatiecentrum in Toraja te bouwen !

De Panti asuhan, het weeshuis in Rantepao (de centrale stad voor ons in Toraja) bestaat uit prachtige ruimtes zoals slaapzalen, eetruimte, keuken, wasruimte, kantoortjes, logeerruimte en een grote bijeenkomst-ruimte. Op het terrein staat een woonhuis, zijn  varkenshokken, lopen kippen en is er een grote moestuin. Het aantal kinderen was in 2015 nog 85. Dat is teruggelopen naar 15-20 kinderen. De precieze oorzaak is niet makkelijk te achterhalen. Het gebouw is niet al te best onderhouden. Ook deze Panti is onderdeel van de Toraja Kerk. Dit grotendeels leegstaande weeshuis is de ideale plek om onze droom te verwezenlijken. Alle basale voorzieningen zijn daar al. De gemeenschapsruimte zou een perfecte oefenzaal kunnen worden, waar ook kan worden les gegeven, en de techniekwerkplaats ernaast zou misschien een werkplaats voor prothese- en hulpmiddelen kunnen worden. Dan hoeven de kinderen niet helemaal naar Makassar voor een prothese, of voor het bijstellen ervan…..