Wat doen wij in Nederland ?

Plannen maken en zoeken naar vrijwilligers, stagiaires en financiële ondersteuning

Als bestuur zijn we in Nederland voortdurend bezig met het ontwikkelen van plannen en projecten op Sulawesi. Daarbij horen beleidsplannen en jaarverslagen. Verder onderhouden we ons Nederlandse netwerk en proberen dat functioneel uit te breiden. Daaronder valt bovendien het naarstig zoeken naar vrijwilligers en stagiaires en ook bijvoorbeeld contact met VSO om arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking te onderzoeken. Uiteraard vergeten wij onze Indonesische partners niet als we in Nederland zijn. Last but not least: het onderhouden van contact met onze donateurs/sponsoren zien wij als een belangrijk onderdeel van ons werk.

” Wij zijn altijd op zoek naar extra krachten en steeds in de weer voor financiële steun: laten we samenwerken ! “

Help jij ons een handje ?

Wij zoeken vrijwilligers om ons te helpen met bijvoorbeeld communicatie via social media.

Gezocht: studenten Fysiotherapie en Oefentherapie

Wil jij voor de Stichting Somoi Makassar stage lopen op Sulawesi, op één van onze twee locaties, Makassar en Toraja? Wij zijn op zoek naar studenten fysiotherapie en oefentherapie, studenten van de Hogescholen en studenten bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool. Een unieke kans om veel bij te leren, je horizon te verruimen en werk te verrichten waar de kinderen en wij je heel dankbaar voor zijn!

De prothesewerkplaats

Tekst ontbreekt nog…. aanschaf van hulpmiddelen in NL?

De Singelloop

Een aantal keren hebben we de Singelloop in Utrecht, die jaarlijks in oktober plaats vindt, gebruikt om ons hardlopend te laten sponsoren op de 10 km en een enkele keer zelfs op de halve marathon.