Wat doen wij in Nederland ?

Plannen maken en op zoek zijn naar vrijwilligers, stagiaires en financiële ondersteuning

Als bestuur zijn we in Nederland voortdurend bezig met het ontwikkelen van plannen en projecten op Sulawesi. Daar horen beleidsplannen en jaarverslagen bij. Het onderhouden van contact met onze donateurs/sponsoren en ons Nederlandse netwerk is ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

Altijd op zoek naar extra krachten en steeds in de weer voor financiële steun
Laten we samenwerken !

Help jij ons een handje ?

Wij zoeken vrijwilligers om ons te helpen met bijvoorbeeld communicatie via social media.

De singelloop

Een aantal keren hebben we de Singelloop in Utrecht, die jaarlijks in oktober plaats vindt, gebruikt om ons hardlopend te laten sponsoren op de 10 km en een enkele keer zelfs op de halve marathon.

Gezocht: studenten Fysiotherapie en Oefentherapie

Wil jij voor de Stichting Somoi Makassar stage lopen op Sulawesi, op één van onze twee locaties, Makassar en Toraja? Wij zijn op zoek naar studenten fysiotherapie en oefentherapie, studenten van de Hogescholen en studenten bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool. Een unieke kans om veel bij te leren, je horizon te verruimen en werk te verrichten waar de kinderen en wij je heel dankbaar voor zijn!

De prothesewerkplaats

Tekst volgt

Indonesische maaltijd

Ons plan is om een Indonesische Maaltijd te organiseren voor donateurs en sponsors, met natuurlijk als achterliggende gedachte om de financiële steun te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Indonesische maaltijd

Ons plan is om een Indonesische Maaltijd te organiseren voor donateurs en sponsors, met natuurlijk als achterliggende gedachte om de financiële steun te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

De prothesewerkplaats

Tekst volgt