Stichting Somoi Makassar

Achtergrond, visie en missie

Waarvoor staat onze Stichting, wat willen wij bereiken?
Werkterrein Somoi

Achtergrond

Stichting Somoi Makassar is ontstaan vanuit het ontwikkelingswerk dat Anette Martens, oefentherapeute Mensendieck en huidig bestuurslid van de stichting, in 1998 in Makassar verrichtte namens SOMOI (Stichting Oefentherapeuten Mensendieck t.b.v. Ontwikkelingswerk in Indonesië).

Na 1998 is Anette op persoonlijke titel vaak teruggekeerd naar Makassar en werkte daar, soms enkele maanden per jaar, met hetzelfde doel: kinderen met een beperking helpen vooruit te komen in het leven en toe te werken naar een zelfstandig bestaan voor deze kinderen.

In november 2009 is, ter ondersteuning van haar activiteiten op Sulawesi, Stichting Somoi Makassar (de Stichting) opgericht, met de volgende statutaire doelstelling: “Het verlenen van ontwikkelingshulp aan kinderen in Indonesië”. In de praktijk is het werkgebied van de Stichting kleiner en beperkt zij zich tot het eiland Sulawesi.

Bestuursleden van de Stichting zijn zowel in Nederland als op Sulawesi actief betrokken en werken allemaal als vrijwilliger.

Waarvoor staat onze stichting?