Vacature Secretaris/Beleidsmedewerker

Stichting Somoi Makassar is op zoek naar een nieuw bestuurslid met als functie secretaris/medewerker beleid.

 Wie zijn wij?

 Wij zijn een kleine organisatie van vrijwilligers die al sinds 1998 actief hulp biedt aan gehandicapte kinderen op Sulawesi (Indonesië). Sinds 2009 zijn we een Stichting met een ANBI status. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Jaarlijks bezoeken we (voorzitter en of de vicevoorzitter) ook daadwerkelijk Sulawesi om lokaal hulp te bieden. We kunnen dat werk doen dankzij een grote groep trouwe sponsoren.De Stichting is gevestigd in Doorn en biedt vanuit Nederland hulp aan de kinderen op Sulawesi.

 Ben jij ook van mening dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en zelfstandige bestaan? Dan hebben wij wellicht een inspirerende functie voor jou als bestuurslid van onze Stichting.

 Wat doen wij als de Stichting Somoi Makassar op Sulawesi?

 Onze Stichting zet zich in om kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking op het Indonesische eiland Sulawesi een grotere kans op een beter leven te geven en hen te laten geloven in hun eigen kunnen. Dat doen we door op twee plaatsen (Makassar en Toraja/Rantepao) goede (para)medische behandelingen te faciliteren en door het laten maken van de juiste hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, aangepaste schoenen. Daarnaast financieren we noodzakelijke operaties. Doel is om de kinderen te ondersteunen om onderwijs te kunnen volgen. Harry van Nie (voorzitter fysiotherapeut, manueel therapeut en haptotherapeut) en Anette Martens (vicevoorzitter en oefentherapeut Mensendieck) reizen jaarlijks af naar Sulawesi om paramedische hulp te verlenen in samenwerking met lokale therapeuten en artsen. Als Stichting proberen we ook om de hulpverlening ter plekke verder uit te breiden door het werven van vrijwilligers (paramedici en medici) en studenten van Hogescholen voor fysiotherapie/oefentherapie en bewegingstechnologie.

 Wat ga je doen als Secretaris/Beleidsmedewerker? 

Op dit moment wordt deze functie vervuld door één persoon, maar het is goed mogelijk deze op te splitsen in twee functies.

A.      Secretaris.

De secretaris bereidt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen van het bestuur voor, verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en stelt de activiteiten/besluitenlijst op. Voorts is de secretaris mede verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarkalender en het jaarverslag. De vergaderingen vinden gemiddeld een keer per 6 à 8 weken plaats (m.u.v. de zomervakantie) bij een van de bestuursleden thuis of digitaal.

 B.      Beleidsmedewerker.

De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het 5-jaren beleidsplan van de Stichting.

 Wie zoeken wij?

* mensen met affiniteit voor het werk van onze Stichting;
* mensen met een redelijke taalvaardigheid en die zich makkelijk uitdrukken in woord en geschrift;
* mensen met enig beleidsmatig inzicht en of ervaring;
* mensen die gemiddeld 1 uur per week beschikbaar zijn voor de activiteiten van de Stichting en de vergaderingen van het bestuur;

 En wat zit er in voor jou?

* een gezellig en informeel vrijwilligersteam;
* veel ruimte om zelf je input te geven;
* een kans om een bijdrage leveren aan een kwetsbare doelgroep;

Wil jij die uitdaging aangaan?

Dan komen we natuurlijk graag met je in contact. Stuur een berichtje met korte motivatie naar info@somoimakassar.  We zullen dan z.s.m. contact met je opnemen. Wil je eerst nog even overleggen? Neem dan contact op met onze voorzitter Harry van Nie (M 06 44438008; E ghvannie@gmail.com).
Het bestuur van Stichting Somoi Makassar
www.somoimakassar.nl