23/04/20

Corona-virus en Sulawesi

Het zal niet vreemd overkomen dat m’n reis op 5 april niet door kon gaan. Ver voordat het echt niet kon had ik al bedacht dat dan op z’n minst de terugreis veel problemen zou geven met de kans op besmetting en quarantaine of dat er misschien wel helemaal geen vlucht meer terug zou zijn na 2 weken.

De plannen om voorbereidingen te treffen voor nieuwe stagiaires fysiotherapie, het inrichten van de fysiotherapie-ruimte in het Elim Ziekenhuis, het verder onderzoeken van de mogelijkheden om het weeshuis te benutten voor revalidatie moeten nog even in de ijskast. Onvermijdelijk en ook begrijpelijk want er zijn momenteel andere urgente zaken.

Ook op Sulawesi vreest iedereen het corona-virus, vooral in het dichtbevolkte Makassar, maar zeker niet minder in Toraja waar de eerste besmette patiënten in het Lakipadada ziekenhuis geïsoleerd verpleegd worden. Een cultuur waar mensen zo dicht op elkaar leven, thuis, op straat, in openbaar vervoer; het is een gemakkelijke bron van verspreiding van het virus.
De medische middelen zijn daarnaast ook nog zoveel meer beperkt dan hier, dat de kans om te overlijden bij ziek worden dramatisch veel hoger ligt.

We hebben veel zorg om de mensen daar en natuurlijk ook om onze kinderen die wellicht nu nog minder hulp krijgen dan ze nodig hebben.

M’n ticket is een Voucher geworden en die is een jaar geldig, dat is mooi want zodra ik kan zal ik gaan!

Namens onze Stichting wens ik iedereen sterkte en natuurlijk een goede gezondheid!

Harry van Nie
... Lees meerZie minder

 

Comment on Facebook

Triest dat ook jullie mooie werk in de wielen wordt gereden... En wat een zorgelijke situatie voor jullie kinderen en achterban daar. Ik wens hen en jullie toe dat jullie weer snel in de gelegenheid zijn je met hen te verenigen om jullie liefdevolle werk daar vorm te geven. Want die vele mooie plannen, die barsten uit je ijskast!

” Wij zijn van mening dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Voor kinderen met een beperking op Sulawesi is dit recht helaas vaak geen werkelijkheid. Zij hebben het door armoede en schaamte vaak zwaar. “

Wat zijn onze speerpunten en werkinstelling ?

op Sulawesi (Indonesië), geven wij in Makassar en Toraja kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking een grotere kans op een beter leven en laten hen geloven in hun eigen kunnen doordat wij:

  • de toegankelijkheid van de bestaande (para)medische zorg verbeteren
  • bevorderen dat de lokale fabricage van (orthopedische) hulpmiddelen voor kinderen wordt verbeterd dan wel uitgebreid
  • bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van de beroepspraktijk van de paramedische zorg voor gehandicapte kinderen
  • waar mogelijk ouders met advies en indien nodig ook financieel bijstaan in de noodzakelijke zorg en hulp voor hun gehandicapte kind
  • hen ondersteunen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen
  • zo bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze kinderen, zodat zij zelf hun leven kunnen vormgeven.

Lokaal en respectvol: de behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking zijn belangrijk voor het uitvoeren van de activiteiten van de Stichting.

 • Duurzaam: de Stichting streeft ernaar dat de activiteiten die zij ontwikkelt van blijvende waarde zijn en worden voortgezet door lokale initiatieven en organisaties.
 • Kwaliteit: van haar vrijwilligers en bestuursleden vraagt zij een deskundige inzet en een lerend vermogen. Ter plekke werken wij zo veel mogelijk met professionele organisaties.
 • Transparant en verantwoord: alle inkomsten worden maximaal besteed aan de doelstelling van de Stichting. Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.
 • Diverse bestuursleden trotseren persoonlijk de tropische zon om met hart en ziel, én met bloed, zweet en tranen, de kindjes eigenhandig en liefdevol te begeleiden.
 • Onafhankelijk: wij kiezen zonder inmenging van politiek, overheid en bedrijfsleven voor een eigen onafhankelijke opstelling.

Hoe kun je ons en daarmee de kinderen helpen ?

Met een donatie

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil!

Daarmee kunnen wij hulpmiddelen aanschaffen, ouders begeleiden, operaties faciliteren, therapie geven aan de kinderen en therapeuten trainen.

belastingaftrek

Als vrijwilliger of stagiare

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Wil je op Sulawesi komen helpen of een stageplek?
Heb je specifieke kennis of kunde, of een netwerk op Sulawesi?
Wij horen het graag. Alle ideeën zijn welkom!


Als sponsor


Zelfs kleine dingen maken een groot verschil!

Jaarlijks kun je één of meer bestuursleden sponsoren bij een hardloopwedstrijd.
Je kunt ook een eigen inzamelactie opzetten: van een sponsorloop tot lege flessen inzamelen.